Kā noķert hakerus savā kodā

Ko jūs darītu, ja hakeri ražošanā ļaunprātīgi izmantotu jūsu programmatūru?

Tas nav hipotētisks jautājums. Viņi, iespējams, to dara tieši tagad.

Jūs, iespējams, domājat par visām drošajām dizaina izvēlēm, kuras esat veicis, vai par profilakses metodēm, kuras esat lietojis, tāpēc nav ko uztraukties.

Ja tā, tas ir lieliski - pat ja vienmēr ir lietas, kuras tiek aizmirstas, jums vienmēr vajadzētu domāt par savas sistēmas drošību.

Bet starp drošības kļūdu novēršanu un piedošanu ļaunprātīgiem mēģinājumiem ir milzīga atšķirība .

Kā būtu, ja mēs noķertu hakerus un rīkotos pēc tiem, kuri mēģina ielauzties mūsu programmatūrā? Šajā ierakstā es mēģināšu sniegt praktiskus un vienkāršus piemērus, kā savlaicīgi noķert tipisku hakeru uzvedību jūsu kodā.

Kāpēc ķert ļaunprātīgus mēģinājumus?

Vai nepietiek ar drošības kļūdu novēršanu? Es dzirdu, kā jūs sakāt: “Kamēr es rakstu drošu kodu, man ir vienalga, vai hakeri spēlē ar manu stingro programmatūru vai nē. Tātad, kāpēc man vajadzētu rūpēties par ļaunprātīgiem mēģinājumiem? ”

Vispirms atbildēsim uz šo derīgo jautājumu.

Nedaudz sarežģītu programmatūru vienmēr ir grūti uzturēt drošībā. Sarežģītība nozīmē vairāk potenciālo vājumu, ko hakeris var ļaunprātīgi izmantot, izstrādājot, ieviešot, izvietojot vai uzturot kodu.

Vienkārši apskatiet CVE numurus gadu gaitā. Tas ir daudz:

Turklāt sava rakstura dēļ drošības kļūda nav tikai parasta lieta jūsu neizpildītajā sarakstā. Ja ievainojamība tiek izmantota, ir dažas nepatīkamas sekas: uzticības zaudēšana, slikta reputācija vai pat finansiāli zaudējumi.

Tātad, lai palīdzētu izstrādātājiem izveidot drošu programmatūru, pastāv labākās drošības prakses, piemēram, OWASP lietojumprogrammu drošības pārbaudes standarts (ASVS) vai Mozilla drošās kodēšanas vadlīnijas.

Tomēr, tā kā gandrīz katru dienu parādās jauni veidi, kā apiet esošās drošības kontroles vai jaunas vājās vietas, drošības aprindās valda vienprātība, ka “100% drošības nav.” Tāpēc mums vienmēr jābūt modriem un atsaucīgiem pret drošības jaunumiem un uzlabojumiem.

Ir arī vēl viena lieta, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu drošu programmatūru: pamanīt hakerus pēc iespējas agrāk, pirms viņi dara kaut ko tādu, ko mēs negaidām vai pat nezinām. Turklāt, izsekojot viņu ļaunprātīgai rīcībai ilgākā laika posmā, mēs esam aktīvāki.

Šādos virzienos ir populārs jēdziens Drošības operāciju centrs (SOC) - SOC ir sava veida komanda organizācijā, kas tiek nodota ārpakalpojumā vai tiek organizēta uz vietas. Viņu uzdevums ir nepārtraukti uzraudzīt organizācijas drošības stāvokli. Viņi to dara, atklājot, analizējot un reaģējot uz kiberdrošības incidentiem.

SOC komandas meklē neparastas darbības, tostarp programmatūras drošības anomālijas. Ideja pamanīt un reaģēt uz veiksmīgu vai neveiksmīgu kiberuzbrukumu dod organizācijām virsroku pret draudiem, kas galu galā samazina reakcijas laiku uzbrukumiem, izmantojot pastāvīgu uzraudzību.

SOC ir spēcīgs tikai ar bagātīgu un kvalitatīvu ieguldījumu, ko tas iegūst no dažādiem IT komponentu avotiem. Tā kā mūsu programmatūra ir arī nozīmīga inventarizācijas sastāvdaļa, nenovērtējami ir atbilstoši drošības trauksmes signāli neparastas uzvedības dēļ, ko mūsu programmatūra sūta SOC komandām.

Kā pārbaudīt neparastu uzvedību

Šeit ir vairākas pārbaudes un kontroles, kuras mēs varam ieviest visā mūsu kodā un kas atklāj ļaunprātīgu un nenormālu uzvedību.

Pirms mēs sākam, es vēlētos uzsvērt, ka šeit es nepiedāvāju sarežģītus risinājumus, piemēram, tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūri (WAF). Tā vietā es vienkārši mēģināšu jums parādīt, ka vienkāršie nosacījumi, gudra izņēmumu apstrāde un līdzīgas maz un bez piepūles darbības jūsu kodā var palīdzēt pamanīt patoloģisku uzvedību, tiklīdz tā notiek.

Iekodīsimies.

Nulles garums vai nulles atgriešanās

Pirmā darbība, ko mēs varam veikt, lai atklātu ļaunprātīgu darbību, ir nulles garuma kopumu vai nulles atgriešanas pārbaude.

Šeit ir vienkāršs kodu bloks, kas ilustrē šo lietu:

Receipt receipt = GetReceipt(transferId); if (receipt == null) { // what does this mean? // log, notify, alarm }

Šeit mēs mēģinām piekļūt kvītim par noteiktu pārsūtīšanu, ko mūsu transferIdparametri nodrošina mūsu galalietotāji .

Lai neļautu nevienam piekļūt kāda cita kvītīm, pieņemsim, ka GetReceiptmetodes ietvaros mūsu izstrādātājs ir pietiekami gudrs, lai pārbaudītu, vai tas transferIdpatiešām pieder pašreizējam lietotājam.

Īpašumtiesību pārbaude ir laba drošības prakse.

Pieņemsim, ka pēc konstrukcijas mēs esam pārliecināti, ka katram pārskaitījumam ir jābūt vismaz vienam saistītam kvītim, tāpēc neviena saņemšana izpildlaikā ir aizdomīga. Kāpēc? Tā kā tukšas kvīts iegūšana nozīmē, ka iesniegtā informācija transferIdnepieder nevienam pārsūtījumam, ko veic pašreizējais lietotājs.

Citiem vārdiem sakot, pašreizējais lietotājs ir iesniedzis viltotu transferIdmūsu kodu un gaida, lai redzētu saturu, ja tas transferIdnotiek ar kāda cita darījumu.

Tā kā mums ir atbilstoša īpašumtiesību kontrole, GetReceiptmetode atgriež tukšu vai nulles kvīti. Tur mums ir jāveic dažas drošības darbības.

Šajā rakstā es neiedziļināšos par drošības darbībām. Tomēr drošības reģistrēšana un / vai detalizētu paziņojumu nosūtīšana, drošības informācijas un notikumu pārvaldības (SIEM) sistēmas ir divas no tām.

Šis ir vēl viens piemērs tam, kā nulles vērtības pārbaude ļauj mums izmantot ļaunprātīgu mēģinājumu.

Ņemiet vērā, ka mums ir šādi trīs parametrus, ShowReceipt, Success, un Error:

// ShowReceipt endpoint if(CurrentUser.Owns(receiptId)) { Session["receiptid"] = receiptId; redirect "Success"; } else { redirect "Error"; }
// Success endpoint receiptId = Session["receiptid"]; return ReadReceipt(receiptId);
// Error endpoint return "Error";

Šī ir vienkārša programma, kas parāda lietotāja kvīts saturu.

Jo ShowReceipt, pirmā līnija ir svarīgs. Tas pārbauda, ​​vai galalietotājs sūta mums derīgu informāciju, receiptIdlai redzētu tā saturu. Bez šīs kontroles ļaunprātīgs lietotājs var nodrošināt jebkuru receiptIdsaturu un piekļūt tam.

Paziņojuma vieta trešajā rindā tomēr ir vienlīdz svarīga. Ja mēs pārvietosim šo līniju tieši pirms paziņojuma if, tas neko neizjauks. Tomēr tas radītu to pašu drošības problēmu, no kuras mēģinājām izvairīties, pārbaudot, vai galalietotājs pieprasa derīgu kvīti.

Please take a moment to make sure you understand why this is the case.

Now, it’s a good idea that we placed that line in the correct place and that creates another opportunity to notice malicious attempts. Then, in the Success endpoint, what does it mean if we get null receiptId from the Session?

That means someone is calling this endpoint, just after they made a request to ShowReceipt endpoint with someone else’s receiptId. Even if they got Error redirect back because of the ownership check!

Of course with the control we have at the first line, this is impossible.

So, the Success endpoint is a nice place to write a security log entry and send any notifications to our monitoring solutions when we get a null receiptId from the Session.

// Success endpoint (Revisited) receiptId = Session["receiptid"]; if(receiptId == null) { // log, notify, alarm } return ReadReceipt(receiptId);

Targeted Exception Handling

Exception handling is maybe the most important mechanism for developers to respond to any anomalous condition during the execution of the program.

Most of the time the main opportunity it provides is cleaning up resources that were borrowed such as file/network streams or database connections upon unexpected problems. This is a fail-safe behavior that lets us write more reliable programs.

In parallel we can effectively use runtime exceptions to notice malicious attempts towards our software.

Here are some popular sources of weakness where we can utilize related exceptions to notice fishy behavior:

 • Deserialization
 • Cryptography
 • XML Parsing
 • Regular Expression
 • Arithmetic Operations

The list is not complete, of course. And here I’ll go through only a few of these APIs.

Let’s start with Regular Expressions. Here’s a code block that applies a strict validation method on a user input:

if(!Regex.IsMatch(query.Search, @"^([a-zA-Z0-9]+ ?)+$")) { return RedirectToAction("Error"); }

The regular expression pattern used here is a solid whitelist one, which means it checks what is expected as an input. Not the other insecure way around, which is checking what is known to be bad.

Still, here’s a much secure version of the same code block:

if(!Regex.IsMatch(query.Search, @"^([a-zA-Z0-9]+ ?)+$", RegexOptions.Compiled, TimeSpan.FromSeconds(10))) { return RedirectToAction("Error"); }

This is an overloaded version of the IsMatch method of which the last argument is the key.

It enforces that the execution of the regular expression during runtime can not exceed 10 seconds. If it does, that means something suspicious is going on since the pattern used is not that complicated.

There’s an actual security weakness that might be used to abuse this pattern called ReDoS, though I won't go into the details of it here. But in short, an end-user can send the following string as the search parameter and make our back-end miserable, spending an awful amount of CPU power in vain.

Notice the quotation mark at the end (and don’t try this in production!):

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

The question is, what happens when the execution time actually exceeds 10 seconds?

The .NET environment throws an exception, namely RegexMatchTimeoutException. So, if we specifically catch this exception, we now have the opportunity to report this suspicious incident or do something about it.

Here’s the final code block to that end:

try { if(!Regex.IsMatch(query.Search, @"^([a-zA-Z0-9]+ ?)+$", RegexOptions.Compiled, TimeSpan.FromSeconds(10))) { return RedirectToAction("Error"); } } catch(RegexMatchTimeoutException rmte) { // log, notify, alarm }

Another important venue where we can utilize exceptions is XML parsing. Here’s an example code block:

XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(input); var root = XDocument.Load(xmlReader, LoadOptions.PreserveWhitespace);

The input XML is fed into XmlReader.Create, and then we get the root element. Hackers can abuse this piece of code by providing some malicious XML files, which, when parsed by the above code, gives ownership of our servers to them.

Scary, right? The security bug is called XML External Entity (XXE) attack, and as with the Regular Expression exploit, I won't go into all the details here.

However, in order to prevent that super critical weakness, we ignore the usage of Document Type Definitions (DTD) through the XmlReaderSettings. So now, there’s no possibility of XXE security bugs anymore.

Here’s the secure version:

XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings(); settings.DtdProcessing = DtdProcessing.Ignore; XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(input, settings); var root = XDocument.Load(xmlReader, LoadOptions.PreserveWhitespace);

We can leave the code just like this and move on. However, if a hacker still tries to abuse this attack in vain, it's better that we can catch this behavior and produce an invaluable security alert:

try { XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings(); settings.DtdProcessing = DtdProcessing.Ignore; XmlReader xmlReader = XmlReader.Create(input, settings); var root = XDocument.Load(xmlReader, LoadOptions.PreserveWhitespace); } catch(XmlException xe) { // log, notify, alarm }

Moreover, in order to prevent false positives, you can further customize the catch block by using the message content provided by the XmlException instance.

There’s a general programming best practice that denies using generic Exception types in catch blocks. What we have shown is also a good supporting case for this. Same goes with another best practice that denies using empty catch blocks, which is effectively doing nothing when an abnormal behavior occurs in our code.

Apparently though, instead of empty catch blocks, here we have a very solid opportunity to react to malicious attempts.

Normalization on Inputs

By definition, normalization is to get the simplest form of something. In fact, canonicalization is the term used for this purpose. But it is hard to pronounce, so, let's stick to normalization.

Of course, “the simplest form of something” is a little bit abstract. What do we mean by the “simplest form”?

It is always good to show by example. Here is a string:

%3cscript%3e

According to the URL encoding, this string is not in its simplest form. Because if we apply URL decoding on it, we get this one:

This is the simplest form of the original string according to URL encoding transformation standard.

How do we know that? We know it not because it is understandable to us now. We know it because if we apply URL decoding again, we will get the same string:

And that means URL decoding does not successfully transform it anymore. We hit the simplest form. Normalization can take more than one step, as originally the encoding might be applied more than once.

URL encoding is just one example of the transformation used for normalization, or in other words, decoding. HTML encoding, JavaScript encoding, and CSS encoding are other important encoding/decoding methods widely used for normalization.

Over the years, attackers find genuine techniques to bypass defense systems. And one of the most prevalent techniques they utilize is encoding. They use crazy encoding techniques on their original malicious inputs, in order to fool defenses around applications.

History is full of these demonstrations, and you can read the details of one of the most famous ones called Microsoft’s infamous IIS dotdot attack that took place in the early 2000s.

Since hackers rely on encoding techniques substantially when they are sending malicious inputs, normalization can be one of the most effective and easy ways to seize them.

Here is the rule of thumb: we recursively apply URL/HTML/CSS/JavaScript decoding to user input until the output no longer changes. And if the output is a different string than the original input, that means we may have a possible malicious request.

Here’s a simplified version of legendary OWASP ESAPI Java that implements this idea:

int foundCount = 0; boolean clean = false; while(!clean) { clean = true; // whatever codes you want; URL/Javascript/HTML/... Iterator i = codecs.iterator(); while (i.hasNext()) { Codec codec = (Codec)i.next(); String old = input; input = codec.decode(input); if (!old.equals(input)) { if (clean) { foundCount++; } clean = false; } } }

When the code block ends, if the value of foundCount is bigger or equal to 2, that means what? It means someone is sending multiple encoded input to our application, and the odds of this happening is really rare.

Normal users do not send multiple encoded strings to our application. There is a high probability that this is a malicious user. We have to log this event with the original input for further analysis.

The above mechanism, while part of the software itself, functions like a filter in front of the application. It runs on every untrusted input and gives us an opportunity to know about malicious attempts.

However, you may be suspicious about the additional delay this way of validation incurs. I understand if you don’t want to opt-in.

Here's another example of using normalization as a means to seize malicious attempts during file uploads or downloads. Consider the following code:

if (!String.IsNullOrEmpty(fileName)) { fileName = new FileInfo(fileName).Name; string path = @"E:\uploaded_files\" + fileName; if (File.Exists(path)) { response.ContentType = "image/jpg"; response.BinaryWrite(File.ReadAllBytes(path)); } }

Here we get a fileName parameter from our client, locate the image it points to, read, and present the content. This is a download example. It might also have been an upload scenario.

Nevertheless, in order to prevent the client manipulating the fileName parameter to their heart’s content, we utilize the Name property of the FileInfo class. This will only get the name part of the fileName, even if the client sends us anything other than what we expect (i.e. a file name with forged paths such as below):

../../WebSites/Cross/Web.config

Here the malicious client wants to read the contents of a sensitive Web.Config file by using our code. Getting only the file name part, we get rid of this possibility.

That is good but there is still something we can do:

if (!String.IsNullOrEmpty(fileName)) { string normalizedFileName = new FileInfo(fileName).Name; if (normalizedFileName != fileName) { // log, notify, alarm response = ResponseStatus.Unauthorized; } string path = @"E:\uploaded_files\" + fileName; if (File.Exists(path)) { response.ContentType = "image/jpg"; response.BinaryWrite(File.ReadAllBytes(path)); } }

We compare the normalized version of fileName with itself (the original input). If they differ, that means someone is trying to send us a manipulated fileName and we take appropriate action.

Normally the browser just sends the uploaded file name in its simplest form with no transformation.

For the sake of the argument, we may not even use the file name when the user uploads a file. We may be generating a GUID and use that instead.

Nevertheless, applying this control to the provided file name still matters, because hackers will definitely poke with that parameter no matter what.

Invalid Input Against Whitelists

Whitelisting is “accepting only what is expected”. In other words, if we come across some input that we do not expect, we reject it.

This input validation strategy is one of the most secure and effective strategies we have to this date. By using this strategy consistently throughout your software, you can close a lot of known and unknown venues that a malicious user can attack you.

This way of building a software is like building a closed castle with only thoroughly controlled doors opening outside, if that makes any sense.

OK, back to our topic.

Let’s analyze whitelisting with a simple scenario. Assume that our users have the freedom to choose their own, specific usernames when registering. And prior to coding, as a requirement we were informed how a username should look like.

Then, in order to comply with this requirement we can easily devise some rigid rules to apply against the username input before we accept it. If the input passes the test, we take in. Otherwise, we reject the input.

The whitelist rules may be in different forms, though. Some may contain a list of expected hard-coded values, others may check whether the input is integer or not. And others may be in the form of regular expressions.

Here is an example regular expression for usernames:

^[a-zA-Z0-9]{4,15}$

This regular expression is a very rigid whitelisting pattern. It matches with every string whose characters are nothing but a-z, A-Z, or 0-9. Not only this, but the length of the input should be minimum of 4 characters and maximum of 15 characters.

The hat at the beginning and dollar character at the end of the regular expression denote that the match should occur for the whole input.

Now assume that at runtime we get the following input which won’t pass our regular expression test:

o'neal

Does that mean our software is facing a hacker?

The input seems innocent. However, it might also be the case that a malicious user is just trying the existence of an SQL injection security bug before getting into the action, which is also known as reconnaissance.

Anyway, it’s still hard to deduce any malice from this particular case.

However, we can still seize the hackers using other forms of failed whitelists, such as failed input attempts against a list of expected hard-coded values.

An excellent example is JSON Web Token (JWT) standard. We use JWT when we want third parties to send us a claim that we can validate and then trust the data inside.

The standard has a simple JSON structure: a header, a body and a signature. The header contains how this particular claim should be produced and therefore validated. The body contains the claim itself. The signature is there for, well, validation.

For instance, when we get the following token from a third part, such as a user, we validate it using the algorithm it presents in the header value.

In this instance, the token itself tells us that we should use cryptographic hash HMACSHA256 algorithm (HS256 in the token is a short version) on both the header and body data to test whether it produces the same signature given.

If it produces the same signature value, then the token is authentic and we can trust the body:

// Header { "alg" : "HS256", "typ" : "JWT" } // Body { "userid": "[email protected]", "name": "John Doe", "iat": 1516239022 } // Signature AflcxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5g

There are various external libraries that we can easily use to produce and validate JWTs. Some of them had a serious security bug which let any JWT to be taken as an authentic token.

Here’s what went wrong with those libraries.

What happens when a token that we should validate contains a header like below? I just present the header here, but it also contains body and signature parts:

// Header { "alg" : "None", "typ" : "JWT" }

It seems that for that specific token some of those JWT validation libraries just accept the body as it is without any validation, because None says that no algorithm is applied for signature production.

To put this into perspective, that means any end user can send us any userid inside the token and we will not apply any validation against it and let them login.

The best way to avoid this and similar security problems is to keep a valid list of algorithms on our side. In this case the list may contain only one valid algorithm.

Moreover, it's better not to process the algorithm we get inside the header part of the JSON Web Token, whatever it might be.

But as you might have already guessed, there’s a huge opportunity here. We may just get the algorithm value from the header part and check even if we won’t use it. If the value is anything other than we expect, let’s say HS256, that means someone is messing around with us.

The same method can be used for any list of hard-coded values presented to the end user and one of which we expect to get as an input.

For example, if we provide a list of cities in a select box, we are sure that we will get back one of them when the form is posted. If we get a completely different value, there’s surely something wrong with the behavior of the user or automated tool we are facing.

Actions Against AuthN and AuthZ

One of the most critical parts of software from a security point of view are the authentication and the authorization mechanisms. These are places where we enforce that only the parties we know of access the application and they access certain parts within their roles.

In other words, our users shouldn’t use certain parts of our application without any credential validation and they shouldn’t access parts where they don’t have any privileges.

There are various attack scenarios against both of the mechanisms, however, the most obvious one against authentication is brute forcing. It is trying a set of pre-populated or generated on the fly credentials one after another in the hope that one or more of them would work.

Of course there are well-known ways to prevent such attacks: using CAPTCHAs or applying throttling on problematic IP addresses or usernames.

Usually authentication attacks are well-known and when noticed are already logged and possibly fed into the security monitoring systems.

The same is possible with attacks against authorization.

It’s easy to produce a security log and an alarm when our application returns an 403 response to our users. This well-known HTTP response is the indicator of an authorization problem, so it’s wise to log it.

However, both the authentication and the authorization cases so far have the potential to produce false alarms. However, I still encourage logging and producing alarms whenever these occur.

Now, let’s concentrate on a more solid case. Whenever we use Model-View-Controller (MVC) frameworks, we utilize the built-in auto-binding feature for our Action method parameters. So, the MVC framework we are using is in charge of binding parameters in HTTP requests onto our model objects automatically.

This is a great relief for us since getting each user input by using the low-level APIs of a framework really becomes tedious after some time.

What happens if this auto-binding becomes too permissive? Assume that we have a User model. It would probably have at least ten or twenty member fields. But for clarity, let’s say it has a FullName and a IsAdmin member fields.

The second member field will denote if a particular user is administrator or not:

public class User { public string FullName { get; set; } public bool IsAdmin { get; set; } }

In order for users to update their own profile, we prepare a View including the appropriate form and bindings.

At last, when the form is submitted, a controller action will auto-bind the HTTP parameters to a User class instance. Then, perhaps it will save it to the database just like below:

[HttpPost] public Result Update(User user) { UserRepository.Store(user); return View("Success"); }

Obviously here, a malicious non-administrative user may also set values of unwanted model members, such as IsAdmin. Since the binding is automatic, our malicious user can make themselves administrator by requesting a simple HTTP POST request to this action!

By using the MVC pattern, every model we use in action method parameters becomes fully visible and editable to end-users.

The best way to prevent this is using extra ViewModels or DTO objects for Views and Actions and include only the permitted fields. For example, here is a UserViewModel that only contains editable fields of User model class.

public class UserViewModel { public string FullName { get; set; } }

So, the end user, albeit she can add an additional IsAdmin parameter to the HTTP POST request, that value will not be used at all to result in a security problem. Excellent!

But wait, there’s a golden opportunity here to seize sophisticated hackers. How about we still include IsAdmin property in our UserViewModel, but produce a security log and maybe alarms when the setter is called:

public class UserViewModel { public string FullName { get; set; } public bool IsAdmin { set { // log, alarm, notify } } }

Just make sure that we don’t use this member field when we are creating a User model class instance out of this UserViewModel instance.

Miscellaneous

It is impossible to list or classify every possible case where we can place our little controls to notice any hacking attempts as early as possible. However, here are some of the other opportunities we have:

 • If our application provides a flow of actions which should be followed in a specific order, then any invalid order of calling indicates an abnormal behaviour.
 • Injection attacks are one of the most severe security bug categories that stem from insecure code and data concatenation. Cross Site Scripting (XSS), SQL Injection, and Directory Traversal are some common bugs in this category. Once we use secure constructs like contextual encodings, whitelist validation, and prepared statements, then we get rid of them. However, unfortunately, there are no simple and non-blacklist ways to seize the hackers who are still trying to abuse these security bugs once they are fixed.
 • Slazdu uzstādīšana ir arī derīgs veids, kā noķert ļaunprātīgus mēģinājumus, taču es esmu pret to, ja pūles prasa ļoti daudz laika vai, iespējams, rada viltus trauksmes signālus. Piemēram, ir iespējams iekļaut slēptās saites (display: none) mūsu tīmekļa lapās un aktivizēt drošības reģistrēšanu, kad šīm saitēm piekļūst automatizēti drošības skeneri (jo viņi mēģina piekļūt visām saitēm, kuras tās var iegūt). Tomēr tas var izraisīt arī viltus trauksmes signālus likumīgiem rāpuļprogrammām, piemēram, Google. Tomēr šī ir dizaina izvēle, un ir daudz slazdu, kurus var iestatīt, piemēram, neeksistējošu, bet viegli uzminamu:
  • lietotājvārds, paroļu pāri, piemēram, bēdīgi slavenais admin: admin
  • administratīvā URL ceļi, piemēram, / admin
  • HTTP galvenes, parametri, piemēram, IsAdmin

Secinājums

"Piedošana neapstiprina notikušo. Tā izvēlas pacelties virs tā. ” Robins Šarma

Ir nepiedodami naivi ļaut ļaunprātīgiem mēģinājumiem pret mūsu programmatūru palikt nepamanītiem, kamēr mums jau ir instrumenti zem jostas, lai rīkotos citādi. Piedošana ir tik augstākā morālā īpašība, taču mums ir jābūt virs riskantām darbībām ap mūsu kodeksu.

Neskatoties uz haotiskiem programmatūras izstrādes aspektiem, droša koda izstrāde ir svarīga izdzīvošanas prasme šajā hakeru ielādētajā pasaulē.

Turklāt mums ir iespēja vēl vairāk uzlabot šo prasmi, precīzi pamanot kaitīgas darbības mūsu kodā un izveidojot drošības žurnāla ierakstus un trauksmes signālus SOC komandām.

Kaut ko darīt par ļaunprātīgu rīcību mūsu kodā, kā jūs lasījāt šajā rakstā, ir tikai viena no kodēšanas kļūdām, kas noved pie hakeru ļaunprātīgas izmantošanas. Es iesaku pārbaudīt manas kodēšanas kļūdas, kuras hakeri ļaunprātīgi izmanto tiešsaistes apmācībā, lai apgūtu pārējās.